ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

82 μαθητές κατανέμονται στα Γυμνάσια του Δήμου

Την κατανομή των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων στα αντίστοιχα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2020 – 2021 ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
82 μαθητές κατανέμονται στα Γυμνάσια του Δήμου

Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

*Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών / εκτιμώμενος αριθμός τμημάτων

Γυμνάσιο Βελεστίνου 44 / 2, 1ο Δ.Σ. Φερών / 9, 2ο Δ.Σ. Φερών / 26, 3ο Δ.Σ. Φερών Αγ. Γεωργίου/ 6, 4ο Δ.Σ. Φερών Αερινού/ 3.

Γυμνάσιο Στεφανοβικείου 31 / 2, 1ο Δ.Σ. Κάρλας Στεφανοβικείου / 20, 2ο Δ.Σ. Κάρλας Ριζομύλου / 11.

Γυμνάσιο Καναλίων 7 / 1, 3ο Δ.Σ. Κάρλας Καναλίων / 6, Δ.Σ. Κεραμιδίου / 1.