ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

ΚΥΔ Γεωργίου Δημόκα

Άνοιξε το σύστημα ΟΣΔΕ για Δηλώσεις Αγροτών & Κτηνοτρόφων και μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο ΚΥΔ Γεωργίου Δημόκα στο Βόλο

Dr. Msc. Γεώργιος Χρ. Δημόκας

Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων

Ασχολούμαστε με:

 1. Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ 2016 - 2020) – Πιστοποίηση από ΟΠΕΚΕΠΕ & Σύμβαση με GAIA Επιχειρείν
 • Πληρωμή Βασικής Ενίσχυσης
 • Πληρωμή Πράσινης Ενίσχυσης
 • Πληρωμή Ενίσχυσης για Νέους κάτω των 40 ετών
 • Πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης
 • Πληρωμή Συνδεδεμένων Ενισχύσεων (Σκληρού Σίτου, Οσπρίων, Κτηνοτροφικών Φυτών, Πρωτεϊνούχων Φυτών, Αιγοπροβάτων, Ακρόδρυων, Μήλων, κλπ)
 • Πληρωμή Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος
 1. Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
 2. Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Σχέδια Βελτίωσης
 3. Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
 • Μείωσης της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
 • Βιολογική Γεωργία
 • Βιολογική Κτηνοτροφία
 • Αυτόχθονες Φυλές
 1. Περιβαλλοντικές Μελέτες & Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων
 2. Ανανέωση – Αντικατάσταση Αδειών Γεωτρήσεων
 3. Άδειες Πτηνό-Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
 4. Απογραφή Μητρώου Αιγο-Προβάτων

Περιμένουμε με χαρά να συνεργαστούμε μαζί σας!

 

Πληροφορίες

ΚΥΔ Γεωργίου Δημόκα
Διεύθυνση: Γιάννη Δήμου 116Β
Πόλη: Βόλος
Τηλέφωνο: 2421045055
Κινητό: 6942710542