ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Βελεστίνο - 1935

Άποψη της πόλης του Βελεστίνου το έτος 1935 από το αρχείο Ζημέρη
Βελεστίνο - 1935

Πιο διαβασμένα