ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

AΓΓΕΛΙΕΣ

Tο Γλυκό Μακρής ζητά άτομο για εργασία (ΕΛΗΞΕ)

Tο Γλυκό Μακρής ζητά άτομο για εργασία (ΕΛΗΞΕ)

Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής του Βελεστίνου ζητά άτομο για εργασία ως βοηθό εργαστηρίου και καθαριότητα εργαστηρίου.

Πληροφορίες στο κατάστημα και στα τηλέφωνα: 24253 06702 και 6971887655.