ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Προς έγκριση η ανάπλαση του πεζοδρόμου

Για την υλοποίηση του έργου που θα δώσει νέα πνοή στην καρδιά του Βελεστίνου, θα τεθεί προς έγκριση την Παρασκευή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, προϋπολογισμού ενός περίπου εκατομμυρίου ευρώ
Προς έγκριση η ανάπλαση του πεζοδρόμου

Όπως αναφέρεται στη σχετική γνωστοποίηση, στην περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των κεντρικών λειτουργιών του οικισμού, στοχεύει η αρχιτεκτονική διαμόρφωση-ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κεντρικού πεζοδρόμου Βελεστίνου, επιφάνειας 4.000 τμ. της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Για την υλοποίηση του έργου που θα δώσει νέα πνοή στην καρδιά του Βελεστίνου, θα τεθεί προς έγκριση την Παρασκευή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, προϋπολογισμού ενός περίπου εκατομμυρίου ευρώ.

Μετά από συνεργασία της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ. Δωροθέας Κολυνδρίνη και του Δημάρχου Ρ. Φεραίου κ. Δημ. Νασίκα, προωθείται προς υλοποίηση το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ", το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ΠΔΕ 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με Π.Υ 950.000,00€.

Το έργο του θέματος αφορά στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση - ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του Κεντρικού Πεζοδρόμου Βελεστίνου, επιφάνειας 4.000,00 τ.μ. της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ο Κεντρικός Πεζόδρομος Βελεστίνου αποτελεί βασικό άξονα του Οικισμού που σημειωτέων αποτελεί και έδρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, έχει δε μήκος περί τα 200 μ. και πλάτος περί τα 17μ.. Συγκεντρώνει όλες τις κεντρικές λειτουργίες, όπως είναι το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η διοίκηση και η αναψυχή. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στο μέσον σχεδόν του πεζοδρόμου υφίστανται ευρήματα αρχαίου τείχους που σήμερα είναι καλυμμένα με πρόχειρη κατασκευή.

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής:

1. Προεργασίες-αποξηλώσεις: Αποξήλωση φωτιστικών, πλακών πεζοδρόμου και αστικού εξοπλισμου (κάδοι, παγκάκια.)

2. Εκσκαφές-χωματουργικά: εκσκαφές για τη διαμόρφωση των επιπέδων και θεμελίων για την όδευση των δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης και τη διαμόρφωση των παρτεριών.

3. Υποβάσεις Δαπεδοστρώσεων: Το υφιστάμενο έδαφος θα συμπυκνωθεί με μηχανικά μέσα, θα διαστρωθεί στρώση σκύρων 3Α μέσου πάχους 10εκ., στρώση άμμου λατομείου πάχους 5εκ., συμπίεση και συμπύκνωση με μηχανικά μέσα, πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος με πλέγμα Τ131 πάχους 10 εκ. και επίστρωση με τελικό δάπεδο.

4. Δαπεδοστρώσεις με κυβόλιθους τσιμέντου διαστάσεων 10Χ10Χ6 εκ (όπως ορίζονται από τα σχέδια).

5. Δαπεδοστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες φυσικών λίθων (όπως ορίζονται από τα σχέδια).

6. Δαπεδοστρώσεις με συνδυασμό πλακιδίων μαρμάρου 20Χ20εκ. και 10Χ20εκ. (όπως ορίζονται από τα σχέδια).

7. Χαράξεις δαπεδοστρώσεων με συνδυασμό πλακών μαρμάρου και κυβολίθων (όπως ορίζονται από τα σχέδια).

8. Διαμόρφωση ξύλινου δαπέδου στην περιοχή της υφιστάμενης τάφρου αρχαιοτήτων (όπως ορίζονται από τα σχέδια).

9. Επικάλυψη υφιστάμενης τάφρου αρχαιοτήτων με κρύσταλλα ειδικών προδιαγραφών.

10. Τοποθέτηση φωτιστικών εξωτερικών χώρων.

11. Κατασκευή ξύλινων καθιστικών με βάσεις από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής Γ, εντός των οποίων τοποθετείται κηπευτικό χώμα και φυτεύσεις.

12. Τοποθέτηση κάδων κυλινδρικής μορφής (όπως ορίζονται από τα σχέδια)

13. Φυτεύσεις φυλλοβόλων και αειθαλών δέντρων σε αναλογία 2:1 με θετική επίδραση στο μικροκλίμα

14. Κατασκευή δικτύου άρδευση για τη βλάστηση.

Το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ" θα ολοκληρωθεί σε δέκα (10) μήνες.