ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Απόκριες με γλέντι στο CLick!

Την Κυριακή της Αποκριάς το Click Cafe στο Βελεστίνο σας προσκαλεί να διασκεδάσετε σε μία βραδιά με έντεχνο και λαϊκό πρόγραμμα!
Απόκριες με γλέντι στο CLick!

Μαζί σας την Κυριακή 1η Μαρτίου τέσσερα νέα παιδιά με καλλιτεχνική παρουσία σε μαγαζιά του Βόλου (Ελλάδος Εικόνες και Ένα Τρίτο).

Πλούσιο έντεχνο και λαϊκό πρόγραμμα!

Εσείς έχετε να βάλετε το κέφι για ένα γλέντι αντάξιο της ημέρας!

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2425022851.