ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Κλήδονας - 1948

Βελεστίνο, 24 Ιουνίου 1948
Κλήδονας - 1948

Στο έθιμο του Κλήδονα.

Από το αρχείο του Φοίβου Απ. Παπαγεωργίου.

Πιο διαβασμένα