ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοτική Τράπεζα Αίματος στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος  Ρήγα Φεραίου  στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, δημιούργησε και  λειτουργεί, πλέον την δική του  Δημοτική Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου  για την κάλυψη των αναγκών σε μονάδες αίματος των εθελοντών αιμοδοτών, κατοίκων και δημοτών
Δημοτική Τράπεζα Αίματος στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος  θα  διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνοντας και κινητοποιώντας παράλληλα την τοπική κοινωνία. Την αιμοληψία θα  αναλαμβάνει κινητή μονάδα  του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, το οποίο αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό.Τα μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος εφοδιάζονται με κάρτα εθελοντή αιμοδότη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως ορίζει το εθνικό κέντρο αιμοδοτών.  Με την κάρτα αυτή το μέλος εξασφαλίζει σε περίπτωση ανάγκης  μονάδες αίματος για τον ίδιο ή τους συγγενείς του.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος  Ρήγα Φεραίου θα  πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους ποικίλα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του πληθυσμού σχετικά με την αναγκαιότητα της εθελοντικής προσφοράς αίματος, όπως ενημερωτικές καμπάνιες, βραβεύσεις εθελοντών αιμοδοτών, συνεργασίες με τοπικούς φορείς, διοργάνωση σχετικών ομιλιών και άλλες δράσεις.

Οι υπηρεσίες της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος- Εθελοντικής Αιμοδοσίας θα προγραμματίζονται  από τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας με υπεύθυνη προγραμματισμού την κ. Χασιώτη Αντωνία, συντονίστρια κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου .

Η αιμοδοσία είναι ευγενική πράξη, της οποίας τα αποτελέσματα σώζουν ζωές διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται.

Δελτίο Τύπου Δήμου Ρήγα Φεραίου