ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Χριστούγεννα 1966

Βελεστίνο, Χριστούγεννα του 1966
Χριστούγεννα 1966

Οι συμμαθητές Γυμνασίου Βελεστίνου αποφοιτήσαντες το 1963. Από δεξιά, Σταύρος Παπαγεωργίου, Στέργιος Καλόγηρος. Κώστας Καραγιάννης, Απόστολος Γκαλίδης, Δημήτριος Καραμπερόπουλος.

Από το προσωπικό αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.

Πιο διαβασμένα