ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Γραφείο Γεωπονικών Μελετών Ειρήνης Σερέτη

Το γραφείο δραστηριοποιείται επί σειρά ετών με απόλυτη επιτυχία στις Γεωπονικές Μελέτες

Η κ. Ειρήνη Σερέτη είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων κατηγοριών 23Α &27Α και είναι Γεωργική Σύμβουλος.

Παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα προγράμματα και τις δυνατότητες επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα.

Σχεδιάζουμε μαζί σας και υλοποιούμε πλήθος έργων και προγραμμάτων:

  • Δηλώσεις ΟΣΔΕ
  • Μητρώο Εισροών –Εκροών
  • Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
  • Σχέδια Βελτίωσης
  • Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας –Κτηνοτροφίας, Νιτρορύπανση
  • Επιδότηση Επιτοκίου για αγορά αγροτικής γης
  • Άδεια Ποιμνιοστασίου
  • Αγροτικό Τιμολόγιο ΔΕΗ
  • Σποροπαραγωγή

Την κ. Σερέτη θα την βρείτε στο Βελεστίνο έναντι Αγίου Μηνά, στην επιχείρηση του Γεωπόνου Καρακίτσου Στέργιου και στα τηλέφωνα: 2425022266 και 6973695712.       

Πληροφορίες

Γραφείο Γεωπονικών Μελετών Ειρήνης Σερέτη
Διεύθυνση: Έναντι Αγίου Μηνά
Πόλη: Βελεστίνο
Τηλέφωνο: 2425022266
Κινητό: 6973695712
Email: sereti.eirini@gmail.com