ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις του φορέα διαχείρισης Κάρλας

Πλήθος κόσμου συμμετέχει στις εκδηλώσεις, που διοργανώνει στη διάρκεια του χρόνου ο φορέας διαχείρισης Κάρλας, Μαυροβουνίου, Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, Δέλτα Πηνειού, με την συμμετοχή επισκεπτών κάθε ηλικίας
Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις του φορέα διαχείρισης Κάρλας

Επιτυχία σημείωσαν οι δράσεις, που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την ευρωπαϊκή γιορτή πουλιών.

Οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης μέρας περιελάμβαναν ξενάγηση στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και Μαυροβουνίου και παρατήρηση ορνιθοπανίδας σε προκαθορισμένο παραλίμνιο σημείο με χρήση πεδιοσκοπίων και κιαλιών. Επιπλέον, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια του φορέα διαχείρισης για τα είδη και τους οικοτόπους της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας, Μαυροβουνίου, Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, Δέλτα Πηνειού.

Η γιορτή των πουλιών συντονίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για την προστασία των πουλιών Bird Life International, ενώ στην Ελλάδα ο συντονισμός των εκδηλώσεων γίνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εθνικό εταίρο της Bird Life. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή, που σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπωρινής μετανάστευσης και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 1993 σε όλη την Ευρώπη.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, καθώς και των περιοχών αναπαραγωγής τους, των ενδιάμεσων σταθμών στις μεταναστευτικές τους διαδρομές και των τόπων διαχείμασής τους.

πηγή: taxydromos.gr