ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δράσεις με στόχο τη συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών

Το Κέντρο Κοινότητας με την ψυχολόγο, Σοφία Μπαλαμώτη και την κοινωνική λειτουργό, Μαρία Μπακάλη δημιούργησαν μία συνεχόμενη συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρήγα Φεραίου
Δράσεις με στόχο τη συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών

Δράσεις με στόχο τη συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών.

Ήδη, έχουν υλοποιηθεί δράσεις στα σχολεία, Αγίου Γεωργίου και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου, στο χώρο του Παιδικού Σταθμού στο Βελεστίνο και στο 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου όπου έγινε η πρώτη συνάντηση της Σχολής Γονέων.

Ο στόχος των σχολών γονέων είναι οι γονείς να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, να μπορέσουν να τα οριοθετήσουν και να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Ο σκοπός είναι οι γονείς να γίνουν οι συναισθηματικοί μέντορες του παιδιού και να καλλιεργήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο χώρο των σχολείων σε προκαθορισμένη ώρα και μέρα (μια συνάντηση το μήνα) και η θεματική αφορά στις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας.

Αναφορικά με τις δράσεις στα σχολεία, το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με τα παραπάνω σχολεία υλοποιεί δράσεις με στόχο τη συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών. Η δράση στα δημοτικά σχολεία στοχεύει στο να μπορέσουν τα παιδιά να μιλήσουν για τα προβλήματα που τα απασχολούν, να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να μιλήσουν για τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Τέλος, η δράση στους παιδικούς και στα νηπιαγωγεία κινείται στην ίδια λογική προσαρμοσμένη, όμως, στις ανάγκες και στις δυνατότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.