ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Κέντρο Υγείας Βελεστίνου

τηλεφωνικό κέντρο: 24253 50011

γραμματεία: 24253 50015

Πληροφορίες

Κέντρο Υγείας Βελεστίνου
Τηλέφωνο: Tηλεφωνικό κέντρο: 2425350011 - Γραμματεία: 2425350015
Fax: 2425023113