ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Θεοφάνεια στην Υπέρεια Κρήνη (1936)

Ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Βελεστίνο το 1936
Θεοφάνεια στην Υπέρεια Κρήνη (1936)

Από το αρχείο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ΕΔΩ.