ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Την ερχόμενη Τρίτη και ώρα 7:30 το απόγευμα
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 , σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η / 2019 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την Τρίτη 15η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για το υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στην Τράπεζα Ελλάδος.

2. Λήψη απόφασης για τη υποβολή πρότασης, για τη Διανομή-εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων περιμετρικά της νέας λίμνης Κάρλας.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου Ρήγα Φεραίου , ως προς τον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. .

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τροποποίησης συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΡΦ

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 136 / 2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : «Έγκριση ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» , μετά από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας .

7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 137/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ,με θέμα : «Έγκριση ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» , μετά από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας .

8. Λήψη απόφασης , για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στην Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2019 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (ΑΟΕ 113-2019)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση εξουσιοδότησης χρήσης του συστήματος winbank (e-banking), της Τράπεζας Πειραιώς , στον διαχειριστή – υπόλογο του λογαριασμού, που ανοίχθηκε με την 67/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , στην Τράπεζα Πειραιώς Βελεστίνου , για την πραγματοποίηση πληρωμών της συσταθείσας Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου» (Επικαιροποίηση της 168/2017 ΑΔΣ).

11. Λήψη απόφασης για Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Ρήγα Φεραίου και ορισμό συντονιστή , για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

12. Λήψη απόφασης για Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Ρήγα Φεραίου και ορισμό συντονιστή , για θέματα του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

13. Λήψη απόφασης για Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Ρήγα Φεραίου και ορισμό συντονιστή , για θέματα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

14. Λήψη απόφασης α) Για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής , για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που θα απαρτίζεται από δύο αιρετούς και ένα υπάλληλο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», έως 31-12-2023 .

15. Λήψη απόφασης για την ετήσια συμμετοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων .

16. Λήψη απόφασης , για κατ’ αρχήν ενδιαφέρον του Δήμου Ρήγα Φεραίου , για την αγορά της αποθήκης και των γραφείων του ΑΣΟ Ριζομύλου, που βρίσκονται στην κεντρική Πλατεία Ριζομύλου. (5-2019 απόφαση Κοινότητας Ριζομύλου)

17. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Ριζομύλου (στο βόρειο δρόμο της κεντρικής πλατείας). (8-2019 απόφαση Κοινότητας Ριζομύλου)

18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση μίσθωσης δημοτικού αγρού της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φερών , για την τετραετία 2019-2023 (5-2019 απόφαση Κοιν. Αγίου Γεωργίου).

19. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση της παλιάς γεφυροπλάστιγγας Αγίου Γεωργίου , που βρίσκεται απέναντι από το πάρκο Αγγελή. ( 6-2019 απόφαση Κοιν. Αγίου Γεωργίου)

20. Λήψη απόφασης για το αίτημα του Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 , για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Αγίου Γεωργίου Φερών (4-2019 απόφαση Κοιν. Αγίου Γεωργίου).

21. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 40.509,14 € (Γ’ κατανομή) , για λειτουργικές δαπάνες ,των σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου .

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 28/2019 Απόφασης του Δ.Σ. . του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου , με θέμα «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού (5η) τρέχουσας οικονομικής χρήσης , για την ενίσχυση Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων».

23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης , της αίθουσας του πρώην ΕΠΑΛ Βελεστίνου , στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού και Νηπιαγωγών Φερών ,για έδρα και συνεδριάσεις του Συλλόγου .

24. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης , στο Σύλλογο Αγίου Αθανασίου Βελεστίνου, της αίθουσας εκδηλώσεων του πρώην ΕΠΑΛ Βελεστίνου , για το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου.

25. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης, στο Σύλλογο Περιβολιωτών Ν. Μαγνησίας, μιας εκ των αιθουσών του πρώην ΕΠΑΛ Βελεστίνου , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Συλλόγου.

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9/2019 Απόφασης της Κοινότητας Αερινού για την παραχώρηση του γηπέδου Αερινού, στο σωματείο Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ , για την περίοδο 2019-2020.

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7/2019 Απόφασης της Κοινότητας Αερινού για την παραχώρηση του γηπέδου Αερινού , στο σωματείο ΟΜΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ , για προπόνηση της ομάδος.

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβληθέντος αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας , για τις κτιριακές ανάγκες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση –κατασκευή οδών στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου .

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού εκποίησης κάδων απορριμματών & απόσυρσης οχημάτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

31. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής , για την εκποίηση οικοπέδων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου .

32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων , έτους 2019.

33. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής ακαταλληλότητας αυτοκινήτων , μετατροπής αυτών ,αλλαγής κινητήρα απόσυρσης οχημάτων.

34. Λήψη απόφασης για την χορήγηση Γνωμοδότησης, για τη λειτουργία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης , ιδιοκτησίας του κου Διακομή Μενελάου του Στεργίου , στη θέση «Γιλέκι» , της Κοινότητας Κεραμιδίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ