ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πιλοτικό πρόγραμμα ενυδρειοπονίας στο Βελεστίνο

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος της Ελλάδας θα γίνει στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο
Πιλοτικό πρόγραμμα ενυδρειοπονίας στο Βελεστίνο

Ξεκίνησε ως μια πρακτική σε υποανάπτυκτες χώρες, η οποία επεκτάθηκε στην Ευρώπη και έχει αρχίσει να κάνει μικρά βήματα και στην Ελλάδα ως μία καινοτόμος πρακτική. Ο λόγος για την ενυδρειοπονία, η οποία συνδυάζει την ιχθυοκαλλιέργεια με την υδροπονική καλλιέργεια φυτών σε θερμοκήπιο, δημιουργώντας ένα κλειστό συμβιωτικό σύστημα, στο οποίο τα φυτά τρέφονται από τα απόβλητα των ψαριών, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος παραγωγής, ενώ το καθαρό νερό επιστρέφει πάλι πίσω στα ψάρια. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται σε περιορισμένο αριθμό θερμοκηπίων στην Ελλάδα, ενώ ξεκινάει για πρώτη φορά ένα πιλοτικό πρόγραμμα με όνομα FoodOASIS, το οποίο θα εξετάσει τις δυνατότητες του συστήματος στην Ελλάδα, τα οφέλη και τις προοπτικές.

Απόβλητα ψαριών ως λίπασμα

"Τα δύο συστήματα μαζί είναι πιο αποτελεσματικά από ό,τι είναι το κάθε σύστημα μόνο του", μας εξηγεί ο Νίκος Κατσούλας, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος είναι επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής του παραπάνω ερευνητικού έργου, στο οποίο συμμετέχει και η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. "Το νερό, μέσα στο οποίο εκτρέφονται τα ψάρια, είναι εμπλουτισμένο με αμμωνία, λόγω των αποβλήτων των ψαριών, αλλά και με υπολείμματα της τροφής τους και οδηγείται στο υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας των φυτών ως λίπασμα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος παραγωγής". Σε διαφορετική περίπτωση, το νερό αυτό θα αποβαλλόταν στο περιβάλλον. Επίσης, το νερό που περισσεύει από την υδροπονική καλλιέργεια μπορεί να επιστρέψει πάλι στα ψάρια, καθώς τα φυτά λειτουργούν ως φίλτρο και απορροφούν τα θρεπτικά στοιχεία. "Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται και η μείωση της χρήσης νερού", επισημαίνει ο Δρ. Κατσούλας.

Τα ψάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο σύστημα πρέπει να είναι του γλυκού νερού, ενώ στο εξωτερικό έχει εφαρμοστεί σε καλλιέργειες φυλλωδών λαχανικών, ντομάτας και αγγουριού με αρκετά θετικά αποτελέσματα. "Έχουμε δει σε παρόμοια συστήματα στο εξωτερικό αρκετά οφέλη για την καλλιέργεια των φυτών, τα οποία, όμως, οφείλονται και στη σωστή διαχείριση των δύο καλλιεργειών. Επιπλέον, στόχος είναι ο παραγωγός να έχει εμπορικό κέρδος και από τις δύο καλλιέργειες με μειωμένο κόστος παραγωγής λόγω της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας, όπου οι εκροές του ενός συστήματος είναι εισροές για κάποιο άλλο σύστημα", τονίζει ο Δρ. Κατσούλας.

Πρόγραμμα

Τα ψάρια εκτρέφονται σε δεξαμενές είτε μέσα στο θερμοκήπιο είτε εκτός θερμοκηπίου. "Για την εκτροφή των ψαριών σε δεξαμενές μέσα στο θερμοκήπιο υπάρχει κάποιος περιορισμός, καθώς η θερμοκρασία του νερού δεν θα πρέπει να ανεβαίνει πολύ", επισημαίνει ο Δρ. Κατσούλας και συνεχίζει, λέγοντας ότι "σκοπός είναι να γίνουν και κατάλληλες προτάσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα. Τέλος, η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος της Ελλάδας θα γίνει στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, μέσω του οποίου θα δούμε συνολικά τα αποτελέσματα του συστήματος, τόσο στην παραγωγή και το όφελος για τον παραγωγό όσο και το όφελος για το περιβάλλον".

Η παραπάνω έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01153).

πηγή: ypaithros.gr

Πιο διαβασμένα