ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών γιόρτασε ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού υποδέχτηκε πλήθος επισκεπτών στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών
Την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών γιόρτασε ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας

Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν ξενάγηση στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και Μαυροβουνίου μεταξύ 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. και παρατήρηση ορνιθοπανίδας σε προκαθορισμένο παραλίμνιο σημείο με χρήση πεδιοσκοπίων και κιαλιών, μεταξύ 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.. Επιπλέον, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια του Φορέα Διαχείρισης για τα είδη και τους οικοτόπους της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού.

Η Γιορτή των Πουλιών συντονίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για την προστασία των πουλιών BirdLife International, ενώ στην Ελλάδα ο συντονισμός των εκδηλώσεων γίνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εθνικό εταίρο της BirdLife. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή που σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπωρινής μετανάστευσης και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 1993 σε όλη την Ευρώπη.

Κύριο στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, καθώς και των περιοχών αναπαραγωγής τους, των ενδιάμεσων σταθμών στις μεταναστευτικές τους διαδρομές και των τόπων διαχείμασής τους.