ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Θεατρική ομάδα Βελεστίνου - 1934

Προπολεμικά - Θεατρική ομάδα του Βελεστίνου κατά τη διάρκεια "ανάγνωσης" θεατρικού έργου στο χώρο που βρίσκεται σήμερα ο αδριάντας του Ρήγα Βελεστινλή
Θεατρική ομάδα Βελεστίνου - 1934

Διακρίνονται καθιστοί στην πρώτη σειρά, από αριστερά: Γιάννης Γούσης, Μιχάλης Παπαδάμος, Κακάσης, Βασίλειος Σαββανάκης, Βασίλης Γιάτσος, Λευτέρης Κονοσπύρης.

Δεύτερη σειρά: Απόστολος Σίγουρας, Μπασμπανέζος, Στέργιος Σκρίμπας, Γιώργος Κοτρώνης, Λάζαρος Ιωαννίδης.

Όρθιοι: Στέργιος Παπαδάμος, Χρήστος Μπαντέκας, Νίκος Νιμπής.

Η ομάδα ονομάζονταν "Αναγέννησις", όνομα το οποίο είχε εμπνευστεί ο Βασίλης Σαββανάκης. Η ομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες παλαιότερων διαλύθηκε από τη δικτατορία του Μεταξά το 1937 λόγω των προοδευτικών της ιδεών.

Όλοι σχεδόν προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο θέατρο του Βελεστίνου και ουσιαστικά είναι αυτοί που δημιούργησαν και υποστήριξαν επί δεκαετίες το θέατρο στην κωμόπολή τους.

Η φωτογραφία ανήκει στο αρχείο του Δημ. Καραμπερόπουλου, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Φωνή του Βελεστίνου" (αρ. φύλλου 39 και 40) και αναδημοσιεύτηκε στο Βιβλίο του Φώτη Βογιατζή, Το Θέατρο στο Βελεστίνο, έκδοση του Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών, Αθήνα-Βελεστίνο 1996, σελ. 39.

Πιο διαβασμένα