ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

Άννα Δρακάκη - Κουσκουρίδα

Aσφαλιστικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

2421097303 - 6936757725, Βόλος - Τοπάλη 41
 • INTERAMERICAN
 • INTERSALONICA
 • CROMAR
 • AIG
 • europaiki-pisti
 • Groupama_Asfalistiki
 • ATLANTIKH_ENOSI
 • AXA
 • ERGO
 • ETHNIKI
 • EULER
 • GENERALI
 • interasco
 • interlife
 • KARAVIAS
 • logo-europe
 • Minneta-Asfaleies
 • Personal
 • YDROGEIOS
 • APEIRON
 • arag
 • accredited
 • eurolife
 • euroins
 • allianz
 • levins
 • yellowproject

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξης Μαθητείας"

Η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας καλεί τους ενδιαφερόμενους απόφοιτους ΕΠΑΛ να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη Δ΄ Φάση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξης Μαθητείας"

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την έναρξη της Δ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, που αφορά τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδια- φέροντος από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση emathiteia.minedu.gov.gr, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)είναι κάτοχοι:
α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιό τερων ισότιμων τίτλων ή
α2)απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή
α3) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυ- κείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν.4415/2016, όπως ισχύει
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Μετά την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπο- γεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στις αντίστοι- χες διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Φωτοαντίγραφο :
απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
ταυτότητας
αποδεικτικού ΑΜΚΑ
αποδεικτικού ΑΦΜ*
γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτ- λων με
έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Υπεύθυνη δήλωση
* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προ- σκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λόγω τεχνικών προβλημάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και έως 14.00, και τα ΕΠΑ.Λ να προχωρήσουν στην καταχώριση των αιτήσεων αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υποβο- λής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis).

Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στο "Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας" δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Δ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Στα ΕΠΑΛ του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Οχημάτων
Βοηθός Νοσηλευτή
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,

Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός φυτικής παραγωγής

Στο ΕΠΑΛ Αλμυρού θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Γ. Στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου θα λειτουργήσει η ειδικότητα:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Στο "Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας" στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και θα πε- ριλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

Την ευθύνη υλοποίησης του "Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας", έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ., στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευα- στικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οι απόφοιτοι της "Tάξης Μαθητείας" λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα- τάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του "Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας" θα πραγματοποιηθούν:
Α. "Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας" συνολικής διάρκειας διακο- σίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά
(7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά- των, στο Ε.Κ.
Β. "Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας", διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομα- διαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες και μέχρι τη συμπλήρωση 156 ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας.

 

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του "Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας" ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Ε- πιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑI.Θ. ορίζεται στα 16,54€ για κάθε ημέρα του "Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας", ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Το
υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών ει- σφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρό- γραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» της εφαρμογής του
"Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας".

Ο Διευθυντής

Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης