ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Με ισχύ 8 φορές μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης λειτουργούσε το μοιραίο παιχνίδι στο λούνα παρκ του Αλμυρού

Με ισχύ οκτώ φορές μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί περιοδευόντων λούνα παρκ, λειτουργούσε το μοιραίο παιχνίδι ("χαλί") από το οποίο, στις 30 Αυγούστου, εκτοξεύτηκε μία 14χρονη μαθήτρια από το Αλμυρό, βρίσκοντας τραγικό και ακαριαίο θάνατο
Με ισχύ 8 φορές μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης λειτουργούσε το μοιραίο παιχνίδι στο λούνα παρκ του Αλμυρού

Ειδικότερα, η ισχύς του ήταν της τάξης των 123 ίππων και όχι 15ΗΡ όπως ανέγραφε το πιστοποιητικό που η ιδιοκτήτρια εταιρεία προσκόμισε στο Δήμο για να λάβει την σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του λούνα πάρκ στην εμποροπανήγυρη του Αλμυρού.

Αυτά προκύπτουν από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε και η οποία βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αμέσως δε, μόλις η Εισαγγελία Βόλου έλαβε γνώση του περιεχομένου της πραγματογνωμοσύνης, απέστειλε έγγραφο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου μέσω αυτής, να γίνει σύσταση σε όλους τους Δήμους και των τεσσάρων νομών της Περιφέρειας, ώστε κάθε φορά που προτίθενται να αδειοδοτήσουν εγκαταστάσεις λούνα παρκ σε χώρους εμποροπανήγυρης, να προβαίνουν οι ίδιοι – μέσω των Τεχνικών τους Υπηρεσιών – σε ελέγχους και να μην αρκούνται στην προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από ιδιώτες μηχανικούς – εντολοδόχους του αιτούντος τη χορήγηση άδειας λειτουργίας λούνα παρκ.

Απαιτούνταν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης, η άδεια έπρεπε να είχε δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης (Γ.Γ. Βιομηχανίας) και όχι από τον Δήμο Αλμυρού.

Κι αυτό γιατί μόνο μηχανολογικές εγκαταστάσεις που έχουν ισχύ κάτω των 15 HP, δεν υποχρεούνται σε προσκόμιση άδειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας).

Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο – όπως αναφέρεται και στην επιστολή της Εισαγγελίας Βόλου – και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα που συντάχθηκε κατόπιν διενέργειας ηλεκτρολογικής πραγματογνωμοσύνης από διορισθέντα διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό (μέλος του ΤΕΕ), "η ισχύς και μόνον του συγκεκριμένου εγκατεστημένου ηλεκτροκίνητου περιστρεφόμενου παιγνίου ("χαλί"), ανέρχεται σε 92,3 kW, ήτοι σε 92,3/0,75=123,06 HP, ενώ εκτιμάται ότι πολλά από τα υπόλοιπα παίγνια του εκ λόγω λούνα παρκ, όπως το σύστημα μεγάλης παλινδρομικής αιώρας ("καράβι") ή το ηλεκτροκίνητο περιστρεφόμενο παίγνιο ("ταψί"), είναι μεγαλύτερης ισχύος από 15 HP.

πηγή: ert.gr