ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσοχή στο φανάρι

Το τελευταίο διάστημα, η ένδειξη των φωτεινών σηματοδοτών στο ύψος του 304 ΠΕΒ έχει αλλάξει σε μόνιμα παλλόμενο κίτρινο (πορτοκαλί) φως και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς που κινούνται στα ρεύματα κυκλοφορίας
Προσοχή στο φανάρι