ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Καφές από το Σύλλογο Γυναικών

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπέρεια Κρήνη προσκαλεί τις αξιότιμες κυρίες του τόπου μας για καφέ στο νέο Cafè Franklin την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 - Σας περιμένουμε με χαρά!
Καφές από το Σύλλογο Γυναικών