ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περισσότεροι από 200 επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής στο Βελεστίνο

Διακόσιοι περίπου επισκέπτες ξεναγήθηκαν χθες στο αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, συμμετέχοντας στην εκδήλωση γνωριμίας με τις καινοτόμες γεωργικές εγκαταστάσεις, που πραγματοποιήθηκε για το ευρύ κοινό
Περισσότεροι από 200 επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής στο Βελεστίνο

Οι καινοτόμες εφαρμογές, που μεταφράζονται σε συγκρότημα πιλοτικών θερμοκηπίων, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών φορέων των ερευνητικών προγραμμάτων που συνεργάζεται το εργαστήριο γεωργικών κατασκευών και ελέγχου περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παραγωγών της ευρύτερης περιοχής και εκπροσώπων ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών.

Η παραπάνω δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά για τα πιλοτικά θερμοκήπια που δημιουργήθηκαν φέτος και στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι να παρουσιάζονται ανά τακτά διαστήματα στο ευρύ κοινό.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ επικοινώνησε με τον Νίκο Κατσούλα, αναπληρωτή καθηγητή στο Γεωπονικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του εργαστηρίου γεωργικών κατασκευών, ο οποίος υπογράμμισε ότι "τα πιλοτικά θερμοκήπια είναι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μικρογραφίες εμπορικών θερμοκηπίων, γιατί περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου του κλίματος, της άρδευσης, της λίπανσης, της διαχείρισης των ασθενειών, τα οποία μελετώνται και είναι αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Παράλληλα, κάνουμε δοκιμές στα συστήματα προκειμένου να μπορεί ο παραγωγός να χρησιμοποιήσει ότι θεωρεί ότι ταιριάζει στην δικιά του κατασκευή για να τα εφαρμόσει. Ο σχεδιασμός έχει γίνει από το εργαστήριο γεωργικών κατασκευών και ελέγχου περιβάλλοντος", είπε.

Πιλοτικές εφαρμογές

Στόχος της επιστημονικής ομάδας είναι η μελέτη των καινοτόμων εφαρμογών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους, να αυξήσουν την παραγωγή τους και να μπορέσουν να έχουν καλύτερα προϊόντα. "Πάντα μέσα από την έρευνα που διεξάγουμε σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις" διευκρίνισε ο κ. Κατσούλας.

"Δεν είναι ο στόχος μας η καλλιέργεια, αυτή καθαυτή, αλλά οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται τόσο για την διαχείριση του κλίματος, και του συστήματος γενικότερα του θερμοκηπίου. Ως εργαστήριο κατασκευών δεν ασχολούμαστε με την λαχανοκομική πλευρά του συστήματος αλλά κυρίως με την διαχείριση του θερμοκηπίου", είπε.

Είναι προφανές ότι η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργεί, ουσιαστικά, καινοτόμα εργαλεία για τους καλλιεργητές. "Ως Πανεπιστήμιο έχουμε χρέος και υποχρέωση να εκπαιδεύσουμε και τους φοιτητές και εδώ γίνεται εκπαίδευση σε συστήματα τα οποία είναι μικρογραφίες εμπορικών θερμοκηπίων έτσι ώστε να εργαστούν μελλοντικά ή να δημιουργήσουν την δική τους αντίστοιχη επιχείρηση", υπογράμμισε ο διευθυντής του εργαστηρίου γεωργικών κατασκευών.

Μέρα για το κοινό

Η χθεσινή Open day ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Organic-PLUS (Horizon 2020 ), που υλοποιείται από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης τo Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχε στις εκδηλώσεις με το τίτλο: «Europe in My Region», παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου όσο και δραστηριότητες στα υπόλοιπα ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιούνται από την ομάδα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον αν. καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα.

Στόχος των εκδηλώσεων - παράλληλων δράσεων που πραγματοποιούνται είναι η ευρεία ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην υλοποίηση έργων και γενικότερα αναπτυξιακών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.

πηγή: taxydromos.gr

Πιο διαβασμένα