ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Φαρμακεία Κάρλας

Αντζούρη Λαμπρινή
Στεφανοβίκειο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425041111.

Κωστάλας Γεώργιος
Κανάλια
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2428073403.

Μουράβα Χρυσούλα
Στεφανοβίκειο
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425041587.

Παγώνη Αικατερίνη
Ριζόμυλος
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425031298.

Τσέλιας Νικόλαος
Ριζόμυλος
Τηλέφωνο φαρμακείου: 2425031282.

Πληροφορίες

Φαρμακεία Κάρλας