ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προϋπολογισμός 2019 για το Δήμο Ρήγα Φεραίου

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ρήγα Φεραίου
Προϋπολογισμός 2019 για το Δήμο Ρήγα Φεραίου

Με την 21/25-1-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019, ως εξής (πατήστε πάνω στην εικόνα εξωφύλλου).

πηγή: http://rigas-feraios.gr/