ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Τοποθέτηση μηχανημάτων λήψης νερού με προπληρωμένες κάρτες

Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης - άρδευσης και αποχέτευσης των ΔΕΥΑ όλης της χώρας οποιαδήποτε μορφή υδροληψίας θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη και να τιμολογείται
Τοποθέτηση μηχανημάτων λήψης νερού με προπληρωμένες κάρτες

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τον ανωτέρω κανονισμό, η ΔΕΥΑΡΦ θα τοποθετήσει αυτόματα μηχανήματα λήψης νερού με προπληρωμένες κάρτες, στα σταθερά σημεία που ήδη υπάρχουν παροχές.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο της ΔΕΥΑΡΦ.