ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ειδική παιδαγωγός αναλαμβάνει τη μελέτη - παράλληλη στήριξη μαθητών  

Ειδική παιδαγωγός αναλαμβάνει τη μελέτη - παράλληλη στήριξη μαθητών  
 

Ειδική παιδαγωγός, απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Π.Θ. με πιστοποίηση στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille καθώς και εργασιακή εμπειρία, αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών/-ριών Δημοτικού με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την παράλληλη στήριξη στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σε μαθητές/-ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου και Βόλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949 29 48 52.