ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κάλεσμα για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών από Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117(ΦΕΚ 73/17-5-2019) ρυθμίζει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 16/7/2019
Κάλεσμα για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών από Δήμο Ρήγα Φεραίου

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου  2019 (παράταση του Ν. 4611/2019).

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ή με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Καλούνται οι δημότες του Δήμου Ρήγα Φεραίου και εν γένει οι οφειλέτες προς το Δήμο, όπως προσέρχονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν και να ευνοηθούν από τη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Ρήγα Φεραίου θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, μιας από τις οποίες είναι η δέσμευση φορολογικής ενημερότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Τσελεπίδη Σωτηρία τηλ. 2425350218)

Εκ της Οικονομικής Υπηρεσίας