ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θερίζει η πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία-Προληπτικά μέτρα στη Μαγνησία

Θερίζει η πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία-Προληπτικά μέτρα στη Μαγνησία

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα γνωστοποιεί για την ραγδαία εξάπλωση του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και αγριόχοιρων στην Βουλγαρία. Με στόχο την αποτροπή της εμφάνισης του νοσήματος στην χώρα μας, ενημερώνει τους πολίτες και κατά κύριο λόγο τους χοιροτρόφους συστηματικής και οικόσιτης εκτροφής καθώς και τους κυνηγούς προκειμένου να λάβουν άμεσα και κατά περίπτωση τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώρου, ο οποίος θα εμποδίζει οποιαδήποτε είσοδο ή έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα τωναγριόχοιρων.

 2. Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο των χοίρων και όσων εισέρχονται εντός περιφραγμένου χώρου στέγασης των χοίρων (χρήση σαπουνιού και απολυμαντικού διαλύματος).

 3. Λεπτομερής καθαριότητα του χώρου στέγασης των χοίρων.

 4. Περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρο στέγασης των χοίρων στο ελάχιστο δυνατό.

 5. Ορθή συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων (απολύμανση με κατάλληλα σκευάσματα).

 6. Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων με τη χρήση των κατάλληλων σκευασμάτων.

 7. Δήλωση των χοίρων τους με πρόσφατη απογραφή στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και άμεση σήμανση αυτών με ενώτια.

Επιπρόσθετα απαγορεύεται για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων:

 1. Η είσοδος ή η μεταφορά ενήλικων αγριόχοιρων και άγριων χοιριδίων στο χώρο στέγασης των χοίρων εκτροφής.
 2. Η σίτιση των χοίρων με ωμό χοιρινό κρέας και υποπροϊόντα χοιρινού κρέατος ή κρέας θηραμάτων αγριόχοιρων.
 3. Η είσοδος κυνηγών και του εξοπλισμού τους στο χώρο στέγασης χοίρων.
 4. Η παραμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων χώρων της εγκατάστασης.

Οι χοίροι που περιφέρονταν σε δασικές εκτάσεις πρέπει τώρα και άμεσα να περιοριστούν σε σταβλικές εγκαταστάσεις.

Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες και ιδιαίτερα στους κυνηγούς να αποφεύγεται η άμεση επαφή με χοίρους – αγριόχοιρους που εντοπίζονται νεκροί ακόμα και αυτών που έχουν σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Για τα ανωτέρω να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες Αρχές (Θηροφυλακή, Κτηνιατρική Υπηρεσία).

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων αυτών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και δεν χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση, όταν διαπιστώνεται ότι η τυχόν εμφάνιση της ασθένειας των χοίρων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση εμφάνισης του νοσήματος στη χώρα μας θα υπάρξουν σημαντικές οικονομικές απώλειες για τη χοιροτροφία και το εμπόριο χοίρειων προϊόντων.

Επισημαίνουμε ότι η νόσος δε μεταδίδεται στον άνθρωπο.

πηγή: ert.gr