ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΑΕΔ: Εποχικό επίδομα σε 18 επαγγέλματα

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την χορήγηση του εποχικού επιδόματος ΟΑΕΔ σε δικαιούχους 18 διαφορετικών επαγγελμάτων
ΟΑΕΔ: Εποχικό επίδομα σε 18 επαγγέλματα

Η διαδικασία καταβολής θα αρχίσει στις 10 Σεπτεμβρίου

Μεταξύ των δικαιούχων είναι και οι εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο

Το ειδικό εποχικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ δικαιούνται εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμοι
Λατόμοι
Ασβεστοποιοί
Πλινθοποιοί
Αγγειοπλάστες
Δασεργάτες
Ρητινοσυλέκτες
Καπνεργάτες
Μουσικοί, μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
Υποδηματεργάτες
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
Χειριστές σκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων
Ηθοποιοί
Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης
Χειριστές και βοηθού χειριστή κινηματογράφου
Ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου
Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου
Μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
Σμυριδεργάτες
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι και οι συνταξιούχοι που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του επιδόματος (εν προκειμένω το 2018).

πηγή: workcenter.gr