ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Εκδρομή στο Περιβόλι από το Σύλλογο Γυναικών

Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό της "Μικρής Παναγιάς"
Εκδρομή στο Περιβόλι από το Σύλλογο Γυναικών
φωτογραφία: tovoion.com

Δείτε την αφίσα με τις πληροφορίες