ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκδήλωση ΤΕΕ Μαγνησίας και ΕΑΠ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, σε συνεργασία με την "Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ", διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 1η Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2: Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα
Εκδήλωση ΤΕΕ Μαγνησίας και ΕΑΠ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα "Μαγνησία" του ξενοδοχείου Volos Palace.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER "Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες", του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΟΤΔ "Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ" καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο Υπομέτρο 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)".

Στην παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά μηχανικούς ως επενδυτές, αλλά και ως μελετητές καθώς χρηματοδοτεί ανακαίνιση αρχοντικών, ανανέωση εξοπλισμού και ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 13/09/2019 – ώρα λήξης: 15:00