ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Παρθεναγωγείο Βελεστίνου - 1914

Δείτε τη φωτογραφία - ντοκουμέντο
Παρθεναγωγείο Βελεστίνου - 1914
Εκατόν πέντε χρόνια πριν...

Άνοιξη του 1914 - Παρθεναγωγείο Βελεστίνου (το "πάνω" σχολείο, δίπλα στο Ρολόι).

Διακρίνεται "σημειωμένη" με το στυλό η Ελένη Χατζάκου, σύζυγος Ιωάννη Σταμούλη και η δασκάλα Μάρθα Ηλιοπούλου.

Πιο διαβασμένα