ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών 2024

Η Σύνταξη του φακέλου για το πρόγραμμα νέων έχει ξεκινήσει - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γεωπόνο-Μελετήτρια Ειρήνη Σερέτη
Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών 2024
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2425022266 - 6973695712

Η Σύνταξη του φακέλου για το πρόγραμμα νέων έχει ξεκινήσει! Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί να επικοινωνήσουν άμεσα !

Το γραφείο μας συντάσσει και καταθέτει το επιχειρηματικό σχέδιο του κάθε υποψηφίου, εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες του!

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του/της.
 2. Να είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 3. Να έχει υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024
 4. Να είναι απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ή Λυκείου.

Είτε να έχει απολυτήριο γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών ή άσκηση του επαγγέλματος του αγροεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή να είναι ασφαλισμένος ως μέλος «αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης».

 1. Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
 2. Να μην έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
 3. Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή
 4. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.
 5. Εάν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% να κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός/ικανή προς εργασία. 

Ποσό στήριξης:

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του υποψηφίου στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής στήριξης. Το υπολειπόμενο 30% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (4 έτη)  

Ως προς την τυπική απόδοση:

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2024

Τυπικές Αποδόσεις:

Τα ελάχιστα ζώα ή  η ελάχιστη έκταση ανά καλλιέργεια που πρέπει να διαθέτει ο νέος Γεωργός προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Βαθμολογία

 1. Στο πρόγραμμα 2024 δεν θα βαθμολογούνται όσοι έχουν κάρτα ανεργίας και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα όπως ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα .
 2. Προσοχή : Τα 10ετή μισθώματα για να µοριοδοτηθούν απαιτείται να γίνονται υποχρεωτικά µέσω συμβολαιογράφου (συµβολαιακά ενοικιαστήρια). Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί σημαντική δάπανη και ιδιαίτερη επιμέλεια. Αυτός είναι ακόμη ένας παράγοντας που θα φέρει εκείνους µε ιδιόκτητη γη στα υψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας (πρώτη φορά λαμβάνει 15 µόρια) σε σχέση µε τους υπόλοιπους που θα αδυνατούν να λάβουν τα 7 µόρια από τις μισθώσεις λόγω των εξόδων και του ρίσκου που υπάρχει.
 3. Για πρώτη φορά δεν θα λάβουν µόρια µόνο όσοι έχουν πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, αλλά θα µετράει στη βαθμολογία οποιαδήποτε πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης αλλά για μισά μόρια 4,5 µόρια (9 µόρια για γεωπόνους). 
 1. Για τους βαθμούς της συµµετοχής σε Ομάδες και Οργανώσεις (3 µόρια) αυτή τη φορά θα απαιτείται και η δέσμευση παραμονής σε αυτές, µε το χρόνο να προσδιορίζεται στην πρόσκληση. 
 2. Οι κτηνοτρόφοι αυτόματα εφόσον δηλώσουν µόνο ζωικό κεφάλαιο και όχι κάποια καλλιέργεια στο ΟΣ∆Ε τους για την προσμέτρηση της Τυπικής Απόδοσης, θα λάβουν 13 µόρια. Πρόκειται για ένα σοβαρό προβάδισμα έναντι των υποψηφίων που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή και δεν δηλώνουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια.
 3. Είναι δεδομένο ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι θα βάλουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο όρο για επενδύσεις άνω των 17.500 ευρώ (7 μόρια) κάτι που ίσχυε και στην προηγούμενη πρόσκληση. Για να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια θα εκδοθεί πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης το 2025.

∆εν θα να είναι επιλέξιμος ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός αλλά μόνο ο καινούργιος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Χρειάζεται μεγάλη προσοχή με την μοριοδότηση, οι υποψήφιοι υπό το άγχος να πετύχουν μέγιστη βαθμολογία δεν πρέπει να δηλώνουν επενδύσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν! Χρειάζεται ειλικρίνεια και σωστός σχεδιασμός μαζί με τον Μελετητή σας!

Ο προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 590 εκατ. ευρώ.

ΣΕΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ

Το γραφείο μας βρίσκεται στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΙΚΕ έναντι Αγ. Μηνά Βελεστίνο

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2425022266, 6973695712

Email: sereti.eirini@gmail.com