ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δράσεις για το Φυσικό Περιβάλλον από το Νηπιαγωγείο Καναλίων

Δράσεις για το Φυσικό Περιβάλλον από το Νηπιαγωγείο Καναλίων

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του νηπιαγωγείου μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε  με το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα την ανακύκλωση. 

Η ευαισθητοποίηση και υλοποίηση αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης όλων των παιδιών και είναι πολύ σημαντικό να αρχίζει από το Νηπιαγωγείο, καθώς οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι αξίες για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτά που συνδέονται με το περιβάλλον, διαμορφώνονται πολύ νωρίς.

Το Σχέδιο Δράσης και Πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΑΛΛΟΝΤΟΣ ξεκίνησε  από την αρχή του Σχολικού Έτους 2023-2024:

Σε συνεργασία με:

  • Την Εταιρεία ΑΦΗΣ (ανακύκλωση μπαταριών)
  • Τον Φορέα emties  (ανακύκλωση δοχείων μελάνης)
  • Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  του Αειφόρου Σχολείου
  • Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου ΠΕ  «Οικολογικά Σχολεία» με τίτλο «Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο»
  • Συμμετοχή στην εθελοντική δράση για το Let`s do it Greece 2024 .Η δράση μας στόχο έχει να  αναβαθμίσει αισθητικά την αυλή του σχολείου μας με δεντορφύτευση και εποχικά λουλούδια.
  • Σε Συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο ΗΤΑΥΡΟΣ  και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων θα υλοποιήσουμε δράσεις  που στόχο θα έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  της ευρύτερης Κοινότητας Καναλίων.