ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας
Ετησίως, και όπως έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW), η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας εορτάζεται την εκάστοτε τρίτη (3η ) Τρίτη του Μαρτίου. Έτσι, λοιπόν, φέτος ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας είναι σήμερα Τρίτη: 19/03/2024.
 
Η Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW), η οποία εκπροσωπεί τουλάχιστον τρία εκατομμύρια Κοινωνικούς Λειτουργούς ανά την υφήλιο.
 
Την μέρα αυτή οι Σύλλογοι Κοινωνικών Λειτουργών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο αναπτύσσουν δράσεις προς ανάδειξη των επιτευγμάτων της κοινωνικής εργασίας, επισημαίνουν την αύξηση της ορατότητας των κοινωνικών υπηρεσιών για το μέλλον των κοινωνιών και προς επιβεβαίωση της προσήλωσης τους στο πεδίο της διεκδίκησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τον ρόλο των κοινωνικών λειτουργών στην ενδυνάμωση ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν φτώχεια, ανισότητα και διακρίσεις. Πέραν της αναγνώρισης της προσφοράς τους στην κοινωνία, η ημέρα αυτή εστιάζει επίσης στις δύσκολες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας καθημερινά.
 
Από ελληνικής πλευράς στον εορτασμό συμμετέχει ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) με τα 10.000 μέλη του ανά τα 13 Περιφερειακά Τμήματα, διεκδικώντας για όλους τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε και νομιμοποιούν την ύπαρξη του επαγγέλματος μας.
 
Η φετινή χρονιά του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας, φέρει το παγκόσμιο μήνυμα: «Buen Vivir: Κοινό Μέλλον για Μετασχηματιστική Αλλαγή», το οποίο έχει τις ρίζες του στην Παγκόσμια Ατζέντα της Οικοσυστημικής Προσέγγισης των κοινωνιών, προβάλλοντας την ανάγκη οι κοινωνικοί λειτουργοί να αφουγκράζονται διαρκώς τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να απαντούν σε αυτές με βάση τις αξίες της κοινωνικής εργασίας, όπως ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μοναδικότητα, την αυτοδιάθεση και την ατομική ελευθερία. Η αρμονική κοινωνική συνύπαρξη, το “ανήκειν” ως βασική πανανθρώπινη ανάγκη, η ειρήνη στη μικρή κοινότητα αλλά και στην παγκόσμια κλίμακα αποκτούν καθοριστική υπόσταση στο σύγχρονο γίγνεσθαι και ωθούν τους κοινωνικούς λειτουργούς σε νέους τρόπους σκέψης και δράσης.
 
Οι τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί στη Δομή του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” Δήμου Βόλου-Βάσια Αλεξίου, Ευθαλία Γεωργίου και Μαρκέλλα Βαλσάμη, αποτελούν τον βασικό πυρήνα της λειτουργίας του καθώς είναι οι κύριοι χειριστές των υποθέσεων (case management). Ειδικότερα:
 
Έχουν υποστηρίξει 486 συμπολίτες/συμπολίτισσές μας από κοινωνικοοικονομικά αδύναμα ή χαμηλής έντασης εργασίας νοικοκυριά στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης, της προσωπικής ανάπτυξης, της κινητοποίησης, της διασφάλισης της ευημερίας τους, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην κοινωνική αλλαγή.
 
Εστιάζουν σε «λύσεις» και προσφέρουν υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας, υποστηρίζοντάς τους στην πρόοδο ή και στην αλλαγή της πορείας της ζωής τους.
 
Συνακόλουθα, διαμέσου στοχευμένων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων στηρίζουν την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και δρουν όπου χρειάζεται διασυνδετικά εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε αγαθά και άλλες υπηρεσίες.
 
Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center, ανατρέξτε:
 
Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης & τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) (kekpa.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών, ανατρέξτε: Αρχική (skle.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το International Federation of Social Workers, ανατρέξτε:
 
International Federation of Social Workers – Global Online conference (ifsw.org)