ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο (Βελεστίνο) και στην αίθουσα συνεδριάσεων , την 19η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 , στην  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, για την Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής 1ου Διμήνου 2024 (Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023, καθώς και της υπ’ αριθμ. 98 (α.π.8182/26-01-2024) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Έως την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024,   καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προς συζήτηση θεμάτων, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (e-mail:  epasxos@gmail.com και  lbokas@0714.syzefxis.gov.gr ) έως ένα (1) θέμα ο καθένας, το οποίο αφορά το έργο της Δημοτικής Αρχής .

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προαναφερόμενες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

Χαράλαμπος Στ. Πάσχος