ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εισηγείται ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Στεφανοβίκειο ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πρόταση με προοπτική την επόμενη χρονιά υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου και εφόσον εκείνο συμφωνήσει για τη διάθεση αιθουσών στο υφιστάμενο κτήριο του Γυμνασίου Στεφανοβικείου και την κάλυψη της αντιστοίχου οικονομικής δαπάνης η ίδια εισήγηση θα προωθηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με σκοπό την έναρξη λειτουργίας των Λυκειακών Τάξεων από το σχολικό έτος 2024-2025
Εισηγείται ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Στεφανοβίκειο ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η εισήγηση έχει ως ακολούθως
 
Η παρούσα Εισήγηση προς τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αναφέρεται στην ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου το οποίο αποτελεί πέραν της δεκαετίας αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και επανήλθε το τελευταίο ημερολογιακό έτος εκ μέρους των Διευθύνσεων και Συλλόγων Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Πρόκειται για την Ίδρυση των τριών τάξεων (Α, Β, Γ) ως Λυκειακές Τάξεις στο εν λειτουργία Γυμνάσιο Στεφανοβικείου.
 
Το χρονοδιάγραμμα ίδρυσης των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου προδιαγράφεται να είναι το ακόλουθο:
α) το ίδιο ημερολογιακό έτος δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης ίδρυσης των Λυκειακών Τάξεων θα λειτουργήσει η Α’ Λυκείου.
β) το επόμενο σχολικό έτος θα ακολουθήσει η λειτουργία της Β’ Λυκείου και το μεθεπόμενο η Γ’ Λυκείου αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι θα είναι δυνατή η λειτουργία της Β’ και Γ’ τάξης του Λυκείου ακόμη και αμέσως από τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. εφόσον συγκεντρωθεί, ο εκ του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων εγγραφών σε αυτές.
 
Τμήμα του σχεδιασμού της ίδρυσης και λειτουργίας των Λυκειακών Τάξεων Στεφανοβικείου αποτελεί και η ίδρυση εξεταστικού κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων στο οποίο θα συμμετέχουν οι μαθητές της Γ’ τάξης, η εισήγηση για το οποίο αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
 
Αναφορικά με τη διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 3 νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών οι οποίες θα καλυφθούν με βάση τις συνήθεις και τυπικές διαδικασίες της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας ως αρμόδια υπηρεσία.
 
Αναφορικά στην αναγκαιότητα ίδρυσης των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου και κατόπιν εμπεριστατωμένης διερεύνησής μας συνάγονται τα ακόλουθα:
 
Η ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου είναι έντονα διευκολυντική για την ανάπτυξη ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές που φοίτησαν ή θα φοιτήσουν σε αυτές άρα είναι αναγκαία και επιπλέον απόλυτα εφικτή.
 
Συγκεκριμένα η ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου αποτελεί αναγκαιότητα με βάση την ευρέως αποδεκτή άποψη των εκπαιδευτικών, παιδαγωγών και ακαδημαϊκών ότι η φοίτηση σε όμορα της κατοικίας των μαθητών σχολεία και η συνέχιση της διαβίωσής τους στο αυτό σχολικό περιβάλλον συνεργεί στη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας, της σχολικής ζωής των μαθητών, στη δημιουργία ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος γι’ αυτούς, στη διευκόλυνση των γονέων για την επιμέλεια των παιδιών τους και εκτός σχολικού περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση χρόνου εκπαίδευσης, ενασχόλησης με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες αλλά και ανάπαυλας των μαθητών. Επιπλέον η ίδρυση αυτών των τάξεων, θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση καθημερινού χρόνου μετακινήσεων (σε κάποιες περιπτώσεις και 12 χιλιομέτρων) και αναμονής, σε μεγάλο αριθμό μαθητών και γονέων.
 
Αξιοπρόσεκτο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται όταν κάποιες φορές η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο ή δραστηριότητές τους είναι αξιοσημείωτα πρόωρη σε σχέση με την ώρα αναχώρησης του συγκοινωνιακού μέσου προς την κατοικία τους (περιπτώσεις εκδρομών, διδακτικών επισκέψεων, εκτάκτων καταστάσεων κ.τ.λ.) οπότε απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα εκπαιδευτικών και γονέων για την επιμέλειά τους εκείνο το χρονικό διάστημα. Ακόμη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συμβαίνουν έκτακτες καταστάσεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρα δυσχερή την εκπαιδευτική διαδικασία από κάποια διδακτική ώρα και μετά, είναι πρακτικά αδύνατη η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο πραγματοποίησης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) για αρκετούς μαθητές αφού οι υπολογιστές τους βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσε να αποτελεί πρόβλημα για τους μαθητές οι οποίοι θα φοιτούν πλησίον της κατοικίας τους.
 
Συνακόλουθα υπερτονίζεται ότι η ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων Στεφανοβικείου θα ενισχύσει την ανάπτυξη πολιτιστικού προϊόντος στην περιοχή του Στεφανοβικείου και του Ριζομύλου αλλά και ανάπτυξης της αθλητικής ενασχόλησης των νέων σε συνάρτηση με την πρόσφατη λειτουργία του Αθλητικού κέντρου Στεφανοβικείου.
 
Αυτά τα οφέλη και μόνο τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα ίδρυσης των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου.
Πέραν αυτών σημειώνεται ότι η ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου είναι εφικτή και πλήρως ανέξοδη αφού στο κτήριο του Γυμνασίου Στεφανοβικείου, σε ένα άριστο κτιριακό περιβάλλον, υφίσταται ευχερώς η δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον 3 αιθουσών, αιθουσών υποβοήθησης της διδασκαλίας, αίθουσας συνεδριάσεων, αμφιθεάτρου σχολικών εκδηλώσεων, χρήσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου αθλοπαιδιών, επαρκών χώρων υγιεινής, κυλικείου, εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας Πληροφορικής και ευχερούς και ασφαλούς προσπέλασης σε όλα τα παραπάνω μαθητών και εκπαιδευτικών .
 
Επιπλέον στοιχείο για την ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου αποτελεί το γεγονός ότι τόσο τα επιπρόσθετα έξοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και τα επιπρόσθετα έξοδα που επιβαρύνουν το Δήμο Ρήγα Φεραίου, λόγω της χρήσης έτοιμων και λειτουργικών δομών θα είναι μηδαμινά.
 
Τέλος υπερτονίζεται ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί η λειτουργία κανενός Λυκείου του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ειδικότερα το ΓΕ.Λ. Βελεστίνου για τα 9 επόμενα σχολικά έτη θα συνεχίσει να διατηρεί τα 2 τμήματα σε κάθε τάξη του. Σημειώνουμε ότι η διερεύνησή μας βασίστηκε στους αριθμούς των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου που μελλοντικά θα στελεχώσουν τόσο το ΓΕ.Λ. Βελεστίνου όσο και τις Λυκειακές Τάξεις Στεφανοβικείου συνυπολογίζοντας και τις όποιες μετακινήσεις των μαθητών στο όμορο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου.
 
Εν κατακλείδι σημειώνεται ότι η ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου αποτελεί μια απολύτως εφικτή, αμέσως υλοποιήσιμη και-κυρίως- σημαντικά βελτιωτική ενέργεια ανάπτυξης της εκπαίδευσης στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, ιδιαίτερα ωφέλιμη για ένα σημαντικό πλήθος μαθητών για τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα διευκολυντική για πλήθος γονέων και κηδεμόνων. Σε αυτό συνηγορεί η κάθετη επίδραση στην ανάπτυξη του πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής και η αξιοποίηση ενδοσχολικών και εξωσχολικών χώρων και δράσεων πολιτισμού και άθλησης του Δήμου Ρήγα Φεραίου.»