ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιανουαρίου - Δείτε τα θέματα ημερησίας διάταξης
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  1η / 2024  Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την  Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024   και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2024 του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Α.Δ.Ε. 2 / 2024)
 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2024 . (Α.Ο.Ε.   208 / 2023) 
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 209  /2023)
 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους λαϊκών αγορών έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 210 / 2023) 
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων , για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων, έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 211 /2023)
 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων , έτους 2024. (Α.Ο.Ε 212 / 2023)
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας , έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 213/ 2023).
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους παρεπιδημούντων , έτους 2024 (Α.Ο.Ε.    214 / 2023)
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού , έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 215 /2023)
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό  δημοτικού φόρου , έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 216  / 2023)
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 217 / 2023)
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων , έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 218 / 2023) 
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης αιγιαλού-παραλίας, με αντάλλαγμα , έτους 2024. (Α.Ο.Ε. 219   / 2023) .
 2. Λήψη απόφασης για την Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2023 του Δήμου Ρήγα Φεραίου. ( Α.Ο.Ε. 166-2023). 
 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2023 του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 182-2023).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2021»
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι».
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ». 
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ‘’ΑΘΗΝΑ’’ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021)».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2021»
 4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2021»
 5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ‘’ΑΘΗΝΑ’’ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021)»
 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»
 7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». 
 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2021».
 2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ».
 3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή ανενεργής αποθήκης Στεφανοβικείου Δ.Ε. Κάρλας, Δήμου Ρήγα Φεραίου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της».
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου Ρήγα Φεραίου.  
 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σ.Υ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. Μαγνησίας.
 2. Λήψη απόφασης  έγκρισης εκμίσθωσης  του Δημοτικού Καταστήματος Ριζομύλου, για το χρονικό διάστημα 2024-2028. (Σχετική η 1/2024 Απόφαση  Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου).  
 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έως την 29η Ιουνίου 2024.
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  έως την 29η Ιουνίου 2024.
 5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του αναπληρωτή του.
 6. Λήψη απόφασης για την Σύσταση επιτροπής για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ``Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου’’.
 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε.
 8. Λήψη απόφασης για την εκλογή εκπροσώπων  του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην Π.Ε.Δ.  
 9. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των διαδικασιών για το κτίριο Βαϊρα και αποστολή των δικαιολογητικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

Χαράλαμπος Στ. Πάσχος