ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποια Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης προκηρύσσονται το 2024

Από την Γεωπόνο Μελετήτρια, Ειρήνη Σερέτη
Ποια Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης προκηρύσσονται το 2024

ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟ 2024

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ ΣΕΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας 2024:

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους  μέχρι την λήξη του έτους έκδοσης της πρόσκλησης
 2. Να εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της  ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης
 3. Να υποβάλλουν ΕΑΕ για το 2024 με ελάχιστη τυπική απόδοση 12.000 ευρώ ή να κατέχουν 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα.
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  έως τις 31/12/2025 ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές 

Είδος Εκμετάλλευσης

Ποσό Ενίσχυσης

Εκμεταλλεύσεις Φυτικής Παραγωγής

μέχρι 32.500 ευρώ

Πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

μέχρι 42.500 ευρώ

 

 • Μείωσης ρύπανσης νερού (Νιτρορύπανση) 2024:
 1. Νέα Πρόσκληση Διάρκειας 2 ετών.
 2. Παράταση 2ης και 3ης πρόσκλησης 1 έτους για όσους είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα το 2022

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπεριλάβει τα αγροτεμάχια στην Δήλωση ΟΣΔΕ 2023 και να είναι αρδευόμενα.

Παρακάτω αναφέρονται τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Β που επιλέγουν οι περισσότεροι παραγωγοί:

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης – Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

308

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΥΛΑ

358

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

600

ΒΑΜΒΑΚΙ

515

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

322

 

 • Βιολογική Γεωργία Κτηνοτροφία 2024:

Η πρόσκληση αναμένεται το 1ο τρίμηνο του 2024 διάρκειας 3 ετών

 1. Βιολογική Γεωργία: Ενισχύεται η μετατροπή από συμβατική καλλιέργεια σε βιολογική
 2. Βιολογική κτηνοτροφία: Ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.
 3. Βιολογική Μελισσοκομία: Ενθαρρύνονται οι μελισσοκόμοι να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής μελισσοκομίας.

Δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στην μελλοντική πρόσκληση όσοι παραγωγοί επίλεξαν να ενταχθούν στο οικολογικό πρόγραμμα eco schemes, Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας»

Θα ακολουθήσουν αναλυτικά δημοσιεύματα για κάθε πρόγραμμα, όσοι ενδιαφέρονται για κάποιο από τα ανωτέρω προγράμματα, προτείνουμε να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα. Οι πληρωμές των προγραμμάτων θα γίνουν με βάση την δήλωση ΟΣΔΕ 2024.

ΣΕΡΕΤΗ Γ. ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ 

Το γραφείο μας βρίσκεται στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων «Καρακίτσος Στέργιος», στο Βελεστίνο έναντι Αγίου Μηνά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973695712 , 2425022266

Email: sereti.eirini@gmail.com