ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Τώρα αποφασίζουμε για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

Του Άκη Καλαμαρά, Υποψήφιου Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας (akis.kalamaras@gmail.com)
Τώρα αποφασίζουμε για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

Στην σύνοδο των G20 ξεκίνησαν συνομιλίες για το ζήτημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης των δεδομένων. Εκεί αποτυπώνεται παράλληλα και η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα για την οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος επανασχεδιάζεται. Επιχειρήσεις φεύγουν πλέον από την Κίνα καθώς το κόστος αυξάνεται και ως εκ τούτου οι επιχειρηματίες αναγκάζονται να μάθουν να παράγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και πιο καινοτόμα για να διατηρήσουν το θαύμα της ανάπτυξης της χώρας ζωντανό.

Το ζητούμενο είναι πως θα προχωρήσουμε στην Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις της νέας εποχής. Αυτό το στοίχημα εάν κερδηθεί θα μπορέσει να καλύψει και τον χρόνο που χάσαμε ως χώρα εγκλωβισμένοι στην περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής χωρίς να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις και προσαρμογές.

Τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τολμήσαμε βήματα πρωτόγνωρα για την χώρα στον τομέα του σχεδιασμού. Καταρτίσαμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική με σαφή χρονοδιαγράμματα και στοχοθεσία έπειτα από εκτενή διαβούλευση με την κοινωνία στα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια σε όλη τη χώρα. Θεσπίσαμε το νέο Αναπτυξιακό Νόμο για τη χρηματοδότηση της μεταποίησης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο Ταμείο Συμμετοχών (EquiFund) στην Ευρώπη, με 500 εκ. ευρώ για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. 250 εκ. κατευθύνθηκαν για υποτροφίες σε ερευνητές και ακαδημαϊκά προγράμματα για την ανάσχεση του braindrain, έναντι μόλις 80 εκ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Στην νέα τετραετία σχεδιάζουμε €15 δισ. για νέους επιστήμονες, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Η νέα εποχή δεν μπορεί να δομηθεί με παλαιά υλικά και αναχρονιστικούς σχεδιασμούς. Η ψηφιακή εποχή μας οδηγεί σε έναν νέο κόσμο. Είναι απαραίτητη η πλήρης μετάβαση στο ψηφιακό δημόσιο για αυτό και σχεδιάζουμε την απλούστευση των διαδικασιών και ψηφιακό ΚΕΠ. Η πρόσληψη νέων επιστημόνων στο Δημόσιο θα βοηθήσει στην αλλαγή νοοτροπιών, στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και στην βελτίωσης της επιχειρησιακής αντίληψης συνολικά.

Εισερχόμαστε σε μια μακρά διαμάχη για το ποιες χώρες θα αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον 21ο αιώνα και οι μόνες βεβαιότητες, είναι ότι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε στον έντονο διακρατικό ανταγωνισμό θα προκύψουν από τους ερευνητές και τους καινοτόμους επιχειρηματίες. Τουτέστιν, η Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται αφενός στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και αφετέρου να θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θα προκύψει από την επιδότηση ισχυρών επιχειρηματιών. Οι νεότερες γενιές είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί σαν ενεργοί πολίτες, σαν επιστήμονες, σαν επιχειρηματίες και σαν πολιτικά όντα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι την εμπιστοσύνη σας, ώστε να συνθέσουμε δυνάμεις και οδηγήσουμε την εθνική οικονομία στο δρόμο της δίκαιης και διατηρήσιμης ανάπτυξης.