ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Πολιτισμού και Παιδείας οι Σάββας Τσαλδάρης και Χρήστος Σπαθής με θητεία από 10 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025
Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

ΝΕΟΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕ  ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 10-01-2024 ΕΩΣ 31-03-2025.

Α. Ορίζεται, Άμισθος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Δημοτικός  Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κο Τσαλδάρης Σάββας του Αθανασίου,   με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 - Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 - Μεριμνά για την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

- Μεριμνά για τη διοργάνωση και υλοποίηση του συνόλου των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Δήμου (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

  • Συντονίζει και μεριμνά για την προώθηση της συνεργασίας του Δήμου με τους πολιτιστικούς συλλόγους. 

Β. Ορίζεται Άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, ο  Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κο Σπαθής Χρήστος του Γεωργίου,  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 - Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

  - Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  - Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

  - Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία της Μουσικής Σχολής του  Δήμου Ρήγα Φεραίου και για την πραγματοποίηση μουσικών εκδηλώσεων της σχολής.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ευχήθηκε στους νέους αντιδημάρχους που ορίστηκαν, καλή δύναμη στα καθήκοντα τους και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα τους στο έργο που θα επιτελέσουν προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Από την πλευρά τους οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό τους και δεσμεύτηκαν πως θα εκπληρώσουν με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας τα καθήκοντά τους, ενισχύοντας το έργο της Δημοτικής Αρχής.