ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή για προσλήψεις στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου

Αφορούν θέσεις δίμηνης διάρκειας
Αιτήσεις έως την Παρασκευή για προσλήψεις στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικούμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), δίμηνης διάρκειας.

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, βάσει της υπ’ αριθ. 28/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού Οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων & έκτακτων αναγκών των υπηρεσιών του (Παιδικοί Σταθμοί & ΚΔΑΠ), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική διάρκεια:

Δείτε την αναλυτικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι, όπως προβλέπει το άρθρο 82 του Ν.5003/2022, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, έως την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 11:00, στα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – ΤΚ 37500, ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Βελεστίνου, τηλ. 2425350213 & 6930077288).

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.