ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η γεωργική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας – Η επόμενη μέρα της Κάρλας

Δημήτρης Κουρέτας: Οι Θεσσαλοί αγρότες πρέπει να παραμείνουν στη γη τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν
Η γεωργική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας – Η επόμενη μέρα της Κάρλας
Ο κ. Κουρέτας τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας μιας σήραγγας που θα μεταφέρει τα νερά προς την πλευρά του Αιγαίου (προς Καμάρι) και θα συμβάλλει ώστε οι παρακάρλιες εκτάσεις που παραμένουν βυθισμένες στο νερό, να καταστούν καλλιεργήσιμες ξανά. Το κόστος αυτό ανέρχεται περί τα 150 εκ. ευρώ και η διάρκεια του όλους εγχειρήματος στα 2 – 3 χρόνια.

Το πρόγραμμα γεωργικής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας παρουσίασε χθες ο νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.

Ο κ. Κουρέτας παρουσίασε κείμενο 50 συνολικά σελίδων με τις γενικές κατευθύνσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες, ενώ τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας μιας σήραγγας που θα μεταφέρει τα νερά προς την πλευρά του Αιγαίου (προς Καμάρι) και θα συμβάλλει ώστε οι παρακάρλιες εκτάσεις που παραμένουν βυθισμένες στο νερό, να καταστούν καλλιεργήσιμες ξανά.

Το κόστος αυτό ανέρχεται περί τα 150 εκ. ευρώ και η διάρκεια του όλους εγχειρήματος στα 2 – 3 χρόνια.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι οι Θεσσαλοί αγρότες πρέπει να παραμείνουν στη γη τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν, δήλωσε ότι οι προτάσεις του ταυτίζονται με το σχέδιο των Ολλανδών και σημείωσε ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα στελέχη της HVA International. Το κείμενο των 50 σελίδων με τις προτάσεις της νέας περιφερειακής αρχής και τις επισημάνσεις θα σταλεί σε όλους τους φορείς της Θεσσαλίας. Παράλληλα θα διοργανωθεί ξεχωριστή συνάντηση για την κτηνοτροφία, ενώ για τα θέματα της πολιτικής προστασίας θα υπάρξει παρουσίαση ειδικού σχεδίου από τον στρατηγό ε.α. Η. Λεονταρή.

Ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στη βαμβακοκαλλιέργεια, τονίζοντας ότι στη Θεσσαλία πλέον μπορεί να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία μόνο εάν δεν εξάγεται απλά ως πρώτη ύλη, αλλά μεταποιείται στην χώρα παραγωγής του.

Η προοπτική… για την Κάρλα

Στην ενότητα του προγράμματος αναφορικά με τη λίμνη Κάρλα που πλημμύρισε με εκατοντάδες εκατομμύρια κ.μ. μέτρα νερού από το σπάσιμο των αναχωμάτων, αυτό που επισημάνθηκε και καταγράφεται είναι ότι οι γεωργοί της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση και πολλοί σκέπτονται να εγκαταλείψουν την περιοχή. Για να αποφευχθεί γενικευμένη μετανάστευση θα πρέπει στους ανθρώπους αυτούς να δοθεί μια προοπτική

Η προοπτική αυτή είναι η διασφάλιση ότι σε επόμενα καιρικά φαινόμενα ανάλογα με τον Elias η τον Daniel η περιοχή τους δεν θα ξαναπλημμυρίσει και η παραγωγή τους δεν θα καταστραφεί.

Η προτεινόμενη μεσοπρόθεσμη λύση που θα δώσει και την ευκταία προοπτική είναι η διάνοιξη σήραγγας ικανής διατομής από το ΒΑ τμήμα της Κάρλας για την εκροή των υδάτων στο Αιγαίο πλησίον της περιοχής του Καμαρίου, ή σε θέση που θα υποδειχθεί κατόπιν μελέτης.

Η νέα λίμνη (ταμιευτήρας) Κάρλα μπορεί να επεκταθεί και να καταλάβει έκταση περί τα 60.000 στρ. με μέσο βάθος περί τα 4,5 μ και συνολικά περί τα 270 εκατ. κ.μ. Από αυτά, περί τα 100 εκατ. κ.μ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση περί τα 230.000 στρ. βαμβακιού ή άλλων καλλιεργειών παραπλήσια χαμηλών υδατικών αναγκών.

Η επέκταση της λίμνης (ταμιευτήρα) Κάρλας κατά 22.000 στρ. στα 60.000 στρ. μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση 11.000 στρ. παρακαρλίων εκτάσεων του δημοσίου που δεν έχουν αποδοθεί σε γεωργούς, τη χρησιμοποίηση 10-12.000 στρ. που αποδίδονται για γεωργο-κτηνοτροφική χρήση αλλά λόγω αλατότητας και κυρίως μεγάλης κατακράτησης νερού είναι πολύ χαμηλής παραγωγικότητας και μεγάλου ρίσκου πλημμύρας ακόμα και σε φαινόμενα μέσης έντασης. Τα εδάφη αυτά ενδέχεται και με την παρούσα πλημμύρα να μην μπορούν να καλλιεργηθούν ούτε το 2025.

Το υλικό για την επέκταση των αναχωμάτων μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προκύψει από την εξόρυξη και διάνοιξη της σήραγγας στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο.

 

Δημήτρης Κουρέτας
Οι Θεσσαλοί αγρότες πρέπει να παραμείνουν στη γη τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν

 

Στην ίδια κατεύθυνση με τους Ολλανδούς

Αναφερόμενος στις βασικές πτυχές ο κ. Κουρέτας είπε πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα, όπως είπε, που θα δρομολογήσει η ομάδα σε στενή συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία, με την οποία βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. «Εδώ και περίπου ενάμιση μήνα επεξεργαζόμαστε μία πρόταση για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί η Θεσσαλία την επόμενη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και την καταστροφή που συνέβη, πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να συνθέσουμε μια καλύτερη πρόταση», ανέφερε ο νέος περιφερειάρχης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Θεσσαλία απειλείται σήμερα από τέσσερις κινδύνους: 1) τον συνεχιζόμενο κίνδυνο πλημμυρών από τα καταστροφικά φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, 2) τη δραματική μείωση της διαθεσιμότητας του αρδευτικού νερού, κυρίως στην ανατολική πεδιάδα της Λάρισας, 3) τη διάβρωση και ερημοποίηση εκτάσεων λόγω της αποψίλωσης του εδάφους, 4) την υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών.

Για την αντιπλημμυρική προστασία και τη μεσο-μακροπρόθεσμη διαχείριση υδάτινων πόρων, σύμφωνα με τον νέο περιφερειάρχη θα πρέπει να αναβαθμιστεί το σύστημα των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.

Επίσης, θα πρέπει να επανασχεδιαστούν οι γέφυρες και οι ράμπες τους και να απομακρυνθούν διάφορα εμπόδια, έτσι ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χώρος στον Πηνειό ποταμό, δεδομένου ότι το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης, ποταμών και χειμάρρων δεν μπορεί να απορροφά τις κατακρημνίσεις από καταιγίδες όπως ο Daniel.

Για τη νέα περιφερειακή αρχή είναι πλήρως αποδεκτό το πόρισμα των Ολλανδών ως προς την αντιπλημμυρική προστασία, αναφορικά με την ανάγκη εκβάθυνση της κοίτης του Πηνειού και των παραποτάμων αυτού, όπως και ο πλήρης καθαρισμός του πεδίου πλημμυρών από καλλιέργειες (ιδίως πολυετείς) καθώς και κάθε λογής εφαρμογή που ανθίσταται ή εμποδίζει την απρόσκοπτη ροή του νερού προς τα κατάντη.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να δημιουργηθούν περιοχές συγκράτησης του πλεονάζοντος νερού. Αυτό θα χαμηλώσει τα ανώτερα επίπεδα απορροών και τα επίπεδα της στάθμης νερού και μπορεί να επιτευχθεί είτε μετακινώντας αναχώματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τα ποτάμια και τους χειμάρρους είτε με την κατασκευή δευτερευόντων, υψηλότερων αναχωμάτων σε συγκεκριμένες αποστάσεις, με πύλες στα πρώτα (χαμηλότερα) αναχώματα.

Αυτό επιτρέπει την ελεγχόμενη πλημμύριση και αποστράγγιση της περιοχής ανάμεσα στα δύο αναχώματα.

Συγκεκριμένες περιοχές, επίσης, θα πρέπει πιθανώς να καθοριστούν για προσωρινή ελεγχόμενη πλημμύριση, ενώ θα πρέπει να προσδιοριστεί το πώς τα φράγματα μπορούν να βοηθήσουν στην εξασθένιση πλημμυρών τέτοιου μεγέθους.