ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Να πραγματοποιηθούν έγκαιρα και έγκυρα οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι αναγκαίες επισκευές στα σχολικά κτίρια

Να ξεκινήσει ένα πενταετές πρόγραμμα κατασκευής νέων σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, τονίζουν στην αναφορά τους προς το Υπουργείο οι βουλευτές του ΚΚΕ
Να πραγματοποιηθούν έγκαιρα και έγκυρα οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι αναγκαίες επισκευές στα σχολικά κτίρια

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ. Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: Να πραγματοποιηθούν έγκαιρα και έγκυρα οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι αναγκαίες επισκευές στα σχολικά κτίρια

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης, Αμπατιέλος Νίκος, Δάγκα Βιβή, Έξαρχος Νίκος, Καραθανασόπουλος Νίκος, Kομνηνάκα Μαρία, Λαμπρούλης Γιώργος, Μαρίνος Γιώργος, Μεταξάς Βασίλης, Παπαναστάσης Νίκος και Συντυχάκης Μανώλης 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, στην οποία ζητούν χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους να γίνουν έγκαιρα και έγκυρα οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι αναγκαίες επισκευές στα σχολικά κτίρια, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και να ξεκινήσει ένα πενταετές πρόγραμμα κατασκευής νέων σύγχρονων και ασφαλών σχολείων.

Αθήνα 24/11/2023

Οι καταθέτοντες βουλευτές