ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση αμπελοκαλλεργητών για παράταση στη προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Ενημέρωση αμπελοκαλλεργητών για παράταση στη προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ.: 3268/357365/20-11-2023 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά σε σχετική τροποποίηση της αριθμ. 3138/329916/27-10-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων (Παρέμβαση) έως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023.

 Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις, οι αμπελοκαλλιεργητές να ανατρέχουν στο περιεχόμενο της υπ αριθμ. 3138/329916/27-10-2023 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  η οποία έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ καθώς και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και στο τηλέφωνο  2421352402.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δρ.Λιάνος Νικόλαος - Γεωπόνος