ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χορήγηση αδειών κυκλοφορία και πινακίδων  οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2

Χορήγηση αδειών κυκλοφορία και πινακίδων  οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών  για την χορήγηση πινακίδων και άδειας των κυκλοφορούντων και μη ρυμουλκουμένων,  συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2023.

Πιο διαβασμένα