ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στηρίζουν τον αγώνα ενάντια εγκατάσταση σταθμού LNG στον Παγασητικό κόλπο

Η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτιστικών Φορέων των Καναλίων, του Κεραμιδίου & της Κερασιάς, η οποία αντιδρά στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στην περιοχή Μαυροβουνίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, καθώς και η «Συνέλευση Υπεράσπισης του Πηλίου από την Αιολική Βιομηχανία» εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση σε όλους τους Φορείς, τους Συλλόγους και τα Σωματεία που έχουν συνταχθεί εναντίον της χωροθέτησης πλωτού σταθμού αποθήκευσης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού κόλπου.
Στηρίζουν τον αγώνα ενάντια εγκατάσταση σταθμού LNG στον Παγασητικό κόλπο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ & ΚΕΡΑΣΙΑΣ & «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»                                    

Ενάντια στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκουστην περιοχή Μαυροβουνίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου

«Ανακοίνωση στήριξης Φορέων και Συλλόγων που έχουν συνταχθεί εναντίον της χωροθέτησης πλωτού σταθμού αποθήκευσης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού κόλπου»  

Η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτιστικών Φορέων των Καναλίων, του Κεραμιδίου & της Κερασιάς, η οποία αντιδρά στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στην περιοχή Μαυροβουνίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, καθώς και η «Συνέλευση Υπεράσπισης του Πηλίου από την Αιολική Βιομηχανία» εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση σε όλους τους Φορείς, τους Συλλόγους και τα Σωματεία που έχουν συνταχθεί εναντίον της χωροθέτησης πλωτού σταθμού αποθήκευσης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού κόλπου. Δηλώνουν δε, την πλήρη αντίθεση τους στη σχεδιαζόμενη κατασκευή, διότι θα είναι επικίνδυνη, δυσμενής και επιζήμια για τον κόλπο του Παγασητικού, την πόλη του Βόλου και τους κατοίκους της περιοχής. Η «Συντονιστική Επιτροπή» και η «Συνέλευση Υπεράσπισης του Πηλίου» συντάσσονται ομοθύμως και ολοψύχως δίπλα σε όλους όσους αγωνιούν και μάχονται για μια υπόθεση που αφορά όλους μας, τοποθετούνται δε, ενάντια σε κάθε απόφαση της Ελληνικής πολιτείας που προσβάλλει το περιβάλλον και προκαλεί κοινωνική ανασφάλεια και αναταραχή.  

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής