ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

19 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η 19η Νοεμβρίου έχει θεσπιστεί ως μία Παγκόσμια Ημέρα η οποία τιμά την αξία που προσδίδουν οι γυναίκες στο πεδίο του επιχειρείν. Έτσι, λοιπόν, αποτελεί μία μέρα διεθνούς εμβέλειας καθώς και είναι αφιερωμένη στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Η Διεθνής αυτή ημέρα στοχεύει στην υπενθύμιση του αυτονόητου, δηλαδή της δέσμευσης στην καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καθιέρωση περί ισότιμης συμμετοχής και πρόσβασης των γυναικών στο πεδίο της εργασίας και ιδιαιτέρως στην άσκηση του επιχειρείν

Με άξονα την Ελληνική Κοινωνία, σχετικές μελέτες έρχονται να αναδείξουν τη συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη διατήρηση της κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας, στην αύξηση του οικογενειακού προϋπολογισμού και ως επακόλουθο της τοπικής οικονομίας. 

Η διεπιστημονική ομάδα του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης: "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, ενθαρρύνει τη γυναικεία οπτική στο επιχειρείν μέσω της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων γυναικών σε εξατομικευμένες υπηρεσίες διερεύνησης και ανάπτυξης του επιχειρείν.

Έτσι, μία γυναίκα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην τοπική αγορά εργασίας μέσω του επιχειρείν δύναται να επισκεφθεί το Job Center και να λάβει τις εξής υπηρεσίες δωρεάν:

  • Γενική και εξειδικευμένη πληροφόρηση για το άνοιγμα μιας ατομικής επιχείρησης
  • Ειδική πληροφόρηση για κοινωνικές επιχειρήσεις
  • Ενδυνάμωση / διερεύνηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω σταθμισμένων μεθόδων/ επαγγελματική συμβουλευτική
  • Οικονομική Συμβουλευτική
  • Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου / business plan

Από τον Απρίλιο του 2022 έως και σήμερα, έχουν ενημερωθεί και υποστηριχθεί στο πλαίσιο του επιχειρείν δεκαέξι (16) κοινωνικοοικονομικά ευάλωτες συμπολίτισσές μας. Όσες συμπολίτισσες μας άνω των 18 ετών έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 2421097366 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30πμ έως 15:30μμ) και εφόσον πληρούν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια να λάβουν πέραν της πληροφόρησης και πρόσθετες εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center, ανατρέξτε:Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης & τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) (kekpa.gr)