ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Αναστέλλονται λόγω εκλογών οι προσλήψεις στη ΔΕΥΑΡΦ

Η ανακοίνωση της υπηρεσίας
Αναστέλλονται λόγω εκλογών οι προσλήψεις στη ΔΕΥΑΡΦ

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ22433/14-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ υπάρχει αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Κατά συνέπεια η ΔΕΥΑΡΦ αναστέλλει την διαδικασία πρόσληψης 5 εργατών ΥΕ με δίμηνη σύμβαση εργασίας έως 31/8/2019.

Η υπηρεσία θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.